Tag: bokanmeldelse

På stedet løp: Konkurransens paradokser

Er det verdt å løpet hele tiden, for så å forbli på samme sted? Det er konkurransens dilemma som Hessen og Hylland Eriksen har tatt for seg i denne tunge boka. Tung ikke fordi den veier mye fysisk men fordi den var så tung å lese for meg. Men du verden for et verk. For et tidsriktig og fundamentalt relevant tema de har tatt for seg her.