Tag: innovasjon

Kravet om å tenke radikalt nytt i digitalisering kan virke handlingslammende

Mange som oppmuntrer til digitalisering setter det nærmest som et krav at digitalisering skal ta utgangspunkt i radikalt nye måter å jobbe på. Digitalisering skal for all del ikke resultere i en digital versjon av det man allerede gjør! Det man glemmer er at det er krevende å finne på helt nye måter å jobbe på, og attpå realisere det ved hjelp av digitale støtteverktøy. Derfor kan et krav om å tenke helt nytt virke handlingslammende. Når det gjelder digitalisering må virksomheter kunne balansere inkrementell innovasjon med radikalt ny langsiktig tenking.

Empatisk innovasjon

Har du noen gang laget en “innovasjon” som ingen hadde behov for? Det har jeg, en del ganger. I denne bloggen, som finnes på engelsk, har jeg prøvd å reflektere litt på hvorfor dette har skjedd med meg. Og jeg har prøvd å finne en løsning som jeg kaller empatisk innovasjon.