Er det en plikt å tro på evolusjonsteorien?

Interessant innlegg av Markus Lindholm i Morgenbladet denne uka om evolusjon og islam. Men jeg hadde forventet meg litt mer nyansert analyse av en som signerer sitt innlegg med tittelen “Biolog, PhD”. Innlegget er nedlatende, elitistisk og usaklig. Et viktig budskap tåkelegges av en konfronterende retorikk.

Lindholm har et viktig budskap i sitt innlegg, tror jeg, at evolusjonsteorien er under angrep.

Men Lindholm ser ikke ut til å kunne bestemme seg for hvem som står bak angrepet. Han snakker om muslimer, innvandrere, religiøse fundamentalister, arabere, og befolkninger i enkelte stater. Innlegget heter “Evolusjon og islam”. Han snakker om tradisjonsbunden islam, arabisk vitenskap, arabiske land, Jordan, Pakistan osv. Jeg antar at Lindholm er klar over at araber og muslim er to forskjellige begreper. Sist jeg sjekket var Indonesia vedens største muslimske nasjon. Kina har flere muslimer enn flere arabiske land til sammen. Kanskje det Lindholm mener er “de andre”?

Lindholm har også en litt spesiell definisjon av begrepet “Vesten” når han skriver: “Evolusjon er imidlertid ikke bare en vitenskapelig teori. Den er en del av selve kjerneverdien i Vestens selvforståelse.” Vesten er selvfølgelig et vanskelig begrep å definere. Men jeg tror en ganske akseptert definisjon av begrepet er det som står i den norske Wikipedia: “I alminnelighet er man enige om at Vesten i det minste består av de såkalte liberale demokratiene (demokratiske stater med markedsøkonomi) i Vest-Europa, Nord-Amerika, Israel, men også Australia og New Zealand.” Jeg tror også at alle vil ta det som en selvfølge at USA er en viktig del, ja kanskje den viktigste delen av Vesten. I følge undersøkelser er 42% av amerikanere kreasjonister, mens bare 28% av amerikanske lærere vil undervise metodisk i evolusjonsteori. Flere amerikanske presidenter og presidentkandidater har vært selverklærte kreasjonister. Statene Louisiana og Mississippi har lover som straffer de som lærer bort evolusjonsteori. Flere andre store amerikanske stater “advarer mot” evolusjonsteori. I Israel har bare to av landets syv politiske partier gått ut offentlig og støttet evolusjonsteorien, mens tre (av de som sitter i regjeringen) er mot teorien. I Norge har vi minst en minister som mest sannsynlig er kreasjonist. Kreasjonisme er på fremgang i hele “Vesten” (hør også på NRK Ekko fra 8.april i år som snakker om kreasjonistmiljøenes vekst i Norge). Lindholms definisjon av Vesten, slik jeg forstår det, inkluderer da alle i “Vesten” minus de flere hundre millioner som tror på kreasjonisme.

En viktig del av en god PhD utdanning er å bli god på å ha kontroll over begrepene sine. Du må skjerpe deg Lindholm!

Lindholm har et viktig poeng når han skriver at vi må lære innvandrere om våre verdier. Men hvilke verdier snakker vi om her? Det er større sjanse for at en innvandrer fra Syria kommer først i kontakt med en kristen menighet når han kommer til Norge, enn at han treffer Lindholm som så gjerne vil lære bort evolusjonsteorien. Skal vi straffe menigheten hvis de forsøker å lære innvandreren om kreasjonisme? Her er det også litt av problemet i Lindholms elitetenking. Han tror på evolusjonsteorien, og mener dermed at alle burde gjøre det samme–spesielt muslimer, eller “de andre”. Han klarer ikke å skille mellom fri tanke og ansvarsfull handling.

Jeg tror på evolusjonsteorien, og jeg gjør alt jeg kan for å spre budskapet som ligger i den. Jeg tror ikke på engler. Men jeg går ikke av den grunn rundt og krever at Märtha Louise må slutte å holde kurs i å komme i kontakt med engler. Jeg gjør ikke det fordi Märtha Louises tanker ikke skader meg som person. Et stort problem med dagens debatt om Islam og muslimer–som Lindholms innlegg er et typisk eksempel på–er at man får lov til å blande seg i hva muslimer tenker, i tillegg til hvordan de handler. Det er blitt lov å kreve at muslimer “tenker som oss”, “tar avstand fra” og “integrerer”. For resten av samfunnet gjelder prinsippet “din tanke er fri”.

Integreringen og dialogen som Lindholm etterlyser vil kun skje i et likeverdig samfunn der alle blir målt etter samme grunleggende prinsipper, uansett hvor de hører hjemme. Lindholms innlegg tåkelegger et viktig debatt om fremtiden til evolusjonsteorien, ikke bare “der borte hos de andre” men også i “Vesten”.