Kunnskapsoppsummering: IKT for styrking av kroniske pasienter

Min student Thor Jarle og jeg har skrevet en kort artikkel som summerer opp funn fra forskning på bruk av IKT for styrking av kroniske pasienter hjemme. 

Jeg har skrevet en lengre blogg om denne kunnskapsoppsummeringen på InkluderendeDigitalisering.no.