Author: Babak

My summer with a smart watch

I broke my wrist watch just before leaving for summer vacation this year. I decided to borrow a smart watch from our lab and test it during the summer. Who knows, maybe I would decide to ditch my Tissot for a smart watch? after two weeks I decided not to. But at the same time, I became even more interested in smart watches as a platform for assistive technologies.

So you are my student. Now what?

In this blog I describe how I prefer to cooperate with master and project students that I supervise. These are points that I have collected based on earlier supervision. The goal is to get an A grade for my students! This blog post is under continuous development. Please provide your feedback and suggestions in the comment field below or directly to me. Thanks!

Er det en plikt å tro på evolusjonsteorien?

Interessant innlegg av Markus Lindholm i Morgenbladet denne uka om evolusjon og islam. Men jeg hadde forventet meg litt mer nyansert analyse av en som signerer sitt innlegg med tittelen “Biolog, PhD”. Innlegget er nedlatende, elitistisk og usaklig. Et viktig budskap tåkelegges av en konfronterende retorikk.

Delingsøkonomi eller digital Taylorisme?

Mange beskylder deltakere i delingsøkonomier som Uber og AirBnB for skatteunndragelse og ulovlighet. Men det er en annen, mye mer truende side av delingsøkonomien som man snakker forholdsvis lite om. Delingsøkonomien representerer en gjeninnføring av Taylorisme i digitalt format, samtidig som man prøver å fremstille disse plattformene som en bærekraftig løsning på verdensproblemer.

Velferdsteknologi handler om teknologi!

Helsedirektoratets Fagrapport om implementering av velferdsteknologi fra 2012 siterer Nis Peter Nissen som sier “velferdsteknologi handler ikke om teknologi… men om mennesker”. Å tolke sitatet bokstavelig kan bety titalls millioner feilinvesterte kroner i digitale velferdstjenester.

The Discovery of Grounded Theory

I have now, after three months, finished reading this seminal work on qualitative methods by Corbin and Strauss. I have heard this is the book that defined rigor in qualitative research once and for all. I am not surprised at all.

Min presentasjon på Software 2016 i Oslo

I går presenterte jeg forskningsresultater fra EU-prosjektet FARSEEING på Software-konferansen i Oslo. Presentasjonen er tilgjengelig i Slideshare. Trykk på engelsk flagg og les resten på engelsk.

My presentation at Software 2016

Yesterday I presented some of the work we (Yngve Dahl and I) did in the project FARSEEING at Software 2016 in Oslo. The slides are available at my Slideshare. The talk was about our findings from the evaluation of a fall detection service in two nursing homes in Trondheim, Norway.