Tag: digitalization

NRK og persondata

NRK App

NRKs strategi for håndtering av persondata er ikke egnet for en allmennkringkaster.

Jobs disappear not because of robots but because of customers

Common belief these days is that technology is becoming so intelligent that it is replacing smart employees. I think jobs are disappearing because they are outsourced to smart customers. What is left is dumb routine jobs, and robots have always…

Kravet om å tenke radikalt nytt i digitalisering kan virke handlingslammende

Mange som oppmuntrer til digitalisering setter det nærmest som et krav at digitalisering skal ta utgangspunkt i radikalt nye måter å jobbe på. Digitalisering skal for all del ikke resultere i en digital versjon av det man allerede gjør! Det man glemmer er at det er krevende å finne på helt nye måter å jobbe på, og attpå realisere det ved hjelp av digitale støtteverktøy. Derfor kan et krav om å tenke helt nytt virke handlingslammende. Når det gjelder digitalisering må virksomheter kunne balansere inkrementell innovasjon med radikalt ny langsiktig tenking.