Tag: norway

NRK og persondata

NRK App

NRKs strategi for håndtering av persondata er ikke egnet for en allmennkringkaster.