Tag: norwegian

NRK og persondata

NRK App

NRKs strategi for håndtering av persondata er ikke egnet for en allmennkringkaster.

Kravet om å tenke radikalt nytt i digitalisering kan virke handlingslammende

Mange som oppmuntrer til digitalisering setter det nærmest som et krav at digitalisering skal ta utgangspunkt i radikalt nye måter å jobbe på. Digitalisering skal for all del ikke resultere i en digital versjon av det man allerede gjør! Det man glemmer er at det er krevende å finne på helt nye måter å jobbe på, og attpå realisere det ved hjelp av digitale støtteverktøy. Derfor kan et krav om å tenke helt nytt virke handlingslammende. Når det gjelder digitalisering må virksomheter kunne balansere inkrementell innovasjon med radikalt ny langsiktig tenking.

Er det en plikt å tro på evolusjonsteorien?

Interessant innlegg av Markus Lindholm i Morgenbladet denne uka om evolusjon og islam. Men jeg hadde forventet meg litt mer nyansert analyse av en som signerer sitt innlegg med tittelen “Biolog, PhD”. Innlegget er nedlatende, elitistisk og usaklig. Et viktig budskap tåkelegges av en konfronterende retorikk.

Delingsøkonomi eller digital Taylorisme?

Mange beskylder deltakere i delingsøkonomier som Uber og AirBnB for skatteunndragelse og ulovlighet. Men det er en annen, mye mer truende side av delingsøkonomien som man snakker forholdsvis lite om. Delingsøkonomien representerer en gjeninnføring av Taylorisme i digitalt format, samtidig som man prøver å fremstille disse plattformene som en bærekraftig løsning på verdensproblemer.

Velferdsteknologi handler om teknologi!

Helsedirektoratets Fagrapport om implementering av velferdsteknologi fra 2012 siterer Nis Peter Nissen som sier “velferdsteknologi handler ikke om teknologi… men om mennesker”. Å tolke sitatet bokstavelig kan bety titalls millioner feilinvesterte kroner i digitale velferdstjenester.

Min presentasjon på Software 2016 i Oslo

I går presenterte jeg forskningsresultater fra EU-prosjektet FARSEEING på Software-konferansen i Oslo. Presentasjonen er tilgjengelig i Slideshare. Trykk på engelsk flagg og les resten på engelsk.

På stedet løp: Konkurransens paradokser

Er det verdt å løpet hele tiden, for så å forbli på samme sted? Det er konkurransens dilemma som Hessen og Hylland Eriksen har tatt for seg i denne tunge boka. Tung ikke fordi den veier mye fysisk men fordi den var så tung å lese for meg. Men du verden for et verk. For et tidsriktig og fundamentalt relevant tema de har tatt for seg her.