Tag: opinion

My own opinions about anything, clearly labeled as opinion!

I am an academic who did not switch to Mastodon, and this is why

Photo by Steve Johnson on Unsplash

For some time now, I have observed my academic colleagues adding a Mastodon account link to their X profiles. After mass media coverage around X’s owner and how he operates X, I have also considered whether I should find a new place for my infrequent tweets. After some research and reflection, I decided to stay on X.

NRK og persondata

NRK App

NRKs strategi for håndtering av persondata er ikke egnet for en allmennkringkaster.

Defining my role of a university teacher

During the spring of 2019, I participated in a newly designed pedagogics course organized by our faculty. The course made me reflect on my role as a university teacher. We don’t think much about it. But what we teachers and professor do every day in our offices, lecture rooms and meetings is what at the end of the day makes up a university. This course made me think about how I can best contribute to our university’s prosperity and quality in my everyday conduct. My conclusion is that I should be more than a lecturer.

Jobs disappear not because of robots but because of customers

Common belief these days is that technology is becoming so intelligent that it is replacing smart employees. I think jobs are disappearing because they are outsourced to smart customers. What is left is dumb routine jobs, and robots have always…

Kravet om å tenke radikalt nytt i digitalisering kan virke handlingslammende

Mange som oppmuntrer til digitalisering setter det nærmest som et krav at digitalisering skal ta utgangspunkt i radikalt nye måter å jobbe på. Digitalisering skal for all del ikke resultere i en digital versjon av det man allerede gjør! Det man glemmer er at det er krevende å finne på helt nye måter å jobbe på, og attpå realisere det ved hjelp av digitale støtteverktøy. Derfor kan et krav om å tenke helt nytt virke handlingslammende. Når det gjelder digitalisering må virksomheter kunne balansere inkrementell innovasjon med radikalt ny langsiktig tenking.

Er det en plikt å tro på evolusjonsteorien?

Interessant innlegg av Markus Lindholm i Morgenbladet denne uka om evolusjon og islam. Men jeg hadde forventet meg litt mer nyansert analyse av en som signerer sitt innlegg med tittelen “Biolog, PhD”. Innlegget er nedlatende, elitistisk og usaklig. Et viktig budskap tåkelegges av en konfronterende retorikk.

Delingsøkonomi eller digital Taylorisme?

Mange beskylder deltakere i delingsøkonomier som Uber og AirBnB for skatteunndragelse og ulovlighet. Men det er en annen, mye mer truende side av delingsøkonomien som man snakker forholdsvis lite om. Delingsøkonomien representerer en gjeninnføring av Taylorisme i digitalt format, samtidig som man prøver å fremstille disse plattformene som en bærekraftig løsning på verdensproblemer.

Velferdsteknologi handler om teknologi!

Helsedirektoratets Fagrapport om implementering av velferdsteknologi fra 2012 siterer Nis Peter Nissen som sier “velferdsteknologi handler ikke om teknologi… men om mennesker”. Å tolke sitatet bokstavelig kan bety titalls millioner feilinvesterte kroner i digitale velferdstjenester.