Tag: power

Delingsøkonomi eller digital Taylorisme?

Mange beskylder deltakere i delingsøkonomier som Uber og AirBnB for skatteunndragelse og ulovlighet. Men det er en annen, mye mer truende side av delingsøkonomien som man snakker forholdsvis lite om. Delingsøkonomien representerer en gjeninnføring av Taylorisme i digitalt format, samtidig som man prøver å fremstille disse plattformene som en bærekraftig løsning på verdensproblemer.

På stedet løp: Konkurransens paradokser

Er det verdt å løpet hele tiden, for så å forbli på samme sted? Det er konkurransens dilemma som Hessen og Hylland Eriksen har tatt for seg i denne tunge boka. Tung ikke fordi den veier mye fysisk men fordi den var så tung å lese for meg. Men du verden for et verk. For et tidsriktig og fundamentalt relevant tema de har tatt for seg her.